Palvelut:

Rakennuttamispalvelut:

Halutessanne voimme etsiä teille suunnittelijat ja koordinoida eri suunnitelmien yhdenmukaisuuden. Voimme myös hoitaa urakoiden kilpailutuksen.

Kustannuslaskentapalvelut:

Kun olette aloittamassa hankesuunnittelua, voimme kartoittaa teille hankkeen laajuuden ja laskea alustavan kustannusarvion.

Peruskorjausten tarveselvitykset:

Kun olette miettimässä kiinteistönne peruskorjausta, mutta ette ole varmoja sen tarpeellisuudesta, voimme tehdä teille kunnossapitotarveselvityksen kuntokartoituksen perusteella ja teemme tarvittaessa peruskorjaussuunnitelman ja autamme rakennusluvan hakemisessa.

Sunnittelunohjaus:

Hankesuunnitteluvaiheessa hoidamme suunnittelijoiden hankinnan sekä suunnittelukokousten järjestelyt.

Työmaavalvonta:

Kun olette aloittamassa rakennustöitä ja tarvitsette itsellenne edustajan valvomaan rakennustöiden määräystenmukaisuutta, käymme työmaalla sovitun aikataulun mukaisesti tarkastamassa työn jäljen ja annamme palautetta sekä  hoidamme vaadittavat kokoukset toteutuksen aikana.

Haitta-ainekartoitukset:

Jos kiinteistönne iän tai käytön aikana ilmenneiden ongelmien vuoksi epäilette, että kiinteistössänne voi olla haitta-aineita, kuten asbesti, voimme tehdä haitta-ainekartoituksen sekä toimia tarvittaessa haitta-ainekorjausten valvontatehtävissä.

Rakennuspiirustusten digitointi:

Jos haluat helpottaa rakennuksesi peruskorjausta, teemme teille CAD-piirustukset alkuperäisistä paperikuvista. Peruskorjaussuunnitelmien teko nopeutuu ja tulee edullisemmaksi, kun rakennuspiirustukset voidaan toimittaa suunnittelijalle digitaalisessa muodossa. Palkkio määräytyy tarvittavien piirustusten laajuuden ja vaativuuden mukaan. Työ palautetaan asiakkaalle dwg ja pdf-tiedostoina.